Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2021

Ο πόλεμος του Κειμένου και η μάχη της Παραγράφου..* Μία πρόταση τεχνικής για τη δόμηση της §

Εικόνα
Οι ειδικοί του πολέμου ισχυρίζονται πως για να κερδίσεις έναν πόλεμο χρειάζονται πολλές νίκες στις διάφορες μάχες . Ο πόλεμος είναι περισσότερο στρατηγική και σχεδιασμός , ενώ οι μάχες είναι η εφαρμογή των σχεδιασμών, η ίδια η σύγκρουση . Ο νικητής σε μια μάχη δεν προοικονομεί κατ’ ανάγκην και τον νικητή του πολέμου. Ο πόλεμος χρειάζεται μακρόπνοη στρατηγική και λεπτομερή σχεδιασμό, ενώ η μάχη χρειάζεται πειθαρχία, τόλμη, εμπειρία και σωστό σχεδιασμό. Στο χώρο της παραγωγής κειμένου – οποιασδήποτε μορφής – η αναλογία με τον Πόλεμο – Μάχη είναι εμφανής. Πολλοί ισχυρίζονται πως για να κερδίσεις τον «πόλεμο» στην δημιουργία – σύνταξη ενός κειμένου βασική προϋπόθεση είναι να κερδίσεις τη «μάχη» της παραγράφου . Κι αυτό γιατί το κείμενο είναι το όλον, ενώ η παράγραφος το μέρος. Σε μία εποχή, λοιπόν, άκρως «κειμενοκεντρική» όλοι λειτουργούμε είτε ως δημιουργοί – πομποί κειμένων, είτε ως δέκτες – αναγνώστες κειμένων. Όποιος, όμως, κι αν είναι ο ρόλος μας στη σχέση με το κεί