Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2020

Απαισιοδοξία: Ασθένεια ή ρεαλισμός

Εικόνα
«Αν κοιτάξεις για πολλή ώρα την άβυσσο, στο τέλος και η άβυσσος θα κοιτάξει εσένα» (Νίτσε) Πολλοί άνθρωποι μέμφονται καθημερινά την οικονομική κρίση , την απρόσωπη κοινωνία, την ανάλγητη εξουσία , την έκπτωση των ηθικών αξιών, την απουσία νοήματος ζωής, την αδυναμία της θρησκείας να δώσει πειστικές απαντήσεις στα υπαρξιακά τους ερωτήματα, την αδυναμία έκφρασης της δημιουργικότητας στο χώρο της εργασίας, το αγχογόνο περιβάλλον και όχι σπάνια την ίδια την ανθρώπινη φύση . Παντού βλέπουν αδιέξοδα , εμπόδια και αξεπέραστες δυσκολίες. Ζουν με το φόβο της αποτυχίας και βιώνουν κατά δραματικό τρόπο το αίσθημα του αποτυχημένου. Ακόμη και μια απλή ατυχία ή αποτυχία τη μεταφράζουν ως προοίμιο χειρότερων κακών. Την επιτυχία τη φοβούνται γιατί μέσα σε αυτή διαβλέπουν μια παγίδα. Όλα τα παραπάνω σκιαγραφούν ένα γνωστό τύπο ανθρώπου, τον απαισιόδοξο . Η απαισιοδοξία συνιστά μια « αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο κόσμος μας είναι ο χειρότερος δυνατός κόσμος και η αισιοδοξία δεν είναι πα

Εμείς και οι «Άλλοι»: Ο φόβος μπροστά στο «άλλο»

Εικόνα
*Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων     «Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές, όχι στις ομοιότητες» ( Steven Covey ).   Όταν ο Τσέχος νομικός Karel Vasak πρότεινε το 1977 την κατηγοριοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρεις γενιές , κανείς δεν θα περίμενε πως στις μέρες   μας θα αποτελούσε αδήριτη αναγκαιότητα μία τέταρτη γενιά δικαιωμάτων. Σε αυτήν την 4 η   γενιά δικαιωμάτων δεν θα ανήκουν μόνον όσα σχετίζονται με την γενετική μηχανική και χειραγώγηση αλλά και όσα σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες .   Δίπλα σε όλα αυτά κρίνεται αναγκαία και η θεσμοθέτηση της  “δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α ς” και   η     αναγνώριση και αποδοχή του “άλλου ” ως ισότιμης ανθρώπινης ύπαρξης .Η παγκοσμιοποίηση και τα κύματα μεταναστώ ν της εποχής μας καθιστούν το δικαίωμα στην “διαφορετικότητα” και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του “άλλου” ως την αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη του πολιτισμού μας και την παγκόσμια ισορροπία. Μία περιπλάνηση στο νοηματικό φορτίο τ

Αλλοτρίωση

Εικόνα
Κυρίες & Κύριοι, 1. Η παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση με θέμα «Ο άνθρωπος: Πρόσωπο & Προσωπείο» αισθητοποιεί με τον πιο εναργή τρόπο τον προβληματισμό και την αγωνία σας για το μέλλον του ανθρώπου. Αυτός ο διχασμός του ανθρώπου και η απώλεια βασικών στοιχείων της ταυτότητάς του πλέκει τον ιστό της αλλοτρίωσης . Το ριζικό της σύστημα είναι πολύπλοκο και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η ανίχνευσή του. 2. Η πρωτογενής αιτία ανευρίσκεται στην ίδια την κοινωνία . Απρόσωπη και συγκεντρωτική όπως είναι από την φύση της πιέζει το άτομο μέσα από τους αφανείς και θεσμοθετημένους μηχανισμούς της και το υποχρεώνει σε μία ακούσια συμμόρφωση και συναίνεση. Το άτομο ετεροκατευθύνεται και αισθάνεται υπεξούσιο και χειραγωγούμενο. Χάνει την ελευθερία του και αντιμετωπίζει τους άλλους ως κάτι ξένο.     3. Στον κύκλο των αιτιών της αλλοτρίωσης ανιχνεύονται και οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας . Το άτομο, δηλαδή, στο χώρο και χρόνο εργασίας νιώθει αποκομμένο από το προϊόν της εργ