Αναρτήσεις

“Τη Γλώσσα μού “έδωσαν Ελληνική…”: Η Γλώσσα μάς κατέχει…

Εικόνα
“Το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα” (Ηρόδοτος, Ουρανία 144,υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο αίμα και με την ίδια γλώσσα με εμάς, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά των θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά).       Με την παραπάνω θέση τους οι Αθηναίοι-δια της γραφής του Ηροδότου -προσδιορίζουν με σαφήνεια τις βασικές συντεταγμένες της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης των Ελλήνων. Δεσπόζουσα θέση σε αυτήν κατέχει η γλώσσα, το “ομόγλωσσον” .         “ E σμέν Έλληνες το γένος ,ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί”.           Στα βυζαντινά χρόνια ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων υπερασπιζόταν με πάθος την Ελληνικότητα του Βυζαντίου-βυζαντινών επισημαίνοντας το δομικό στοιχείο της Ελληνικότητας την φωνή-Γλώσσα . Αντίθετα ο Πατριάρχης Γεννάδιος αντέτεινε το “Έλλην ων την φωνήν, ουκ αν ποτέ φαίην   Έλλην είναι…” . Πλήρης διάσταση απόψεων που προλείανε την πτώση

Τα “Σταθερά Σημεία” των Νέων .

Εικόνα
       “ Η αυτοπεποίθηση είναι σιωπηλή!!!Η ανασφάλεια κάνει θόρυβο!!! ” (Διαδίκτυο).             Όλοι   ως μαθητές είχαμε την συμπάθειά μας σε κάποια μαθήματα ή ενότητες, όπως στα Μαθηματικά ή στα Αρχαία Ελληνικά . Δίπλα στην συμπάθεια , όμως, υπήρχαν και   κάποιες ενότητες-γνωστικά αντικείμενα που λειτουργούσαν ως εφιάλτες στον ανθρώπινο-νεανικό νου και ψυχισμό.           Από τα Αρχαία Ελληνικά πολλοί είναι αυτοί που θυμούνται με τρόμο κάποιους συντακτικούς ή γραμματικούς τύπους, όπως: Την δοτική αντικειμενική, την ευκτική του πλαγίου λόγου ή τους αρχικούς χρόνους κάποιου πολυθεματικού-ανώμαλου ρήματος ( φέρω, οίσω,   ήνεγκον, ενήνοχα ) .                                             Οι Μαθηματικές Σταθερές              Από τα Μαθηματικά, αν και είχα εξαίρετους μαθηματικούς, εκείνα τα στοιχεία   που ακόμη στροβιλίζουν στην μνήμη μου, δεκαετίες τώρα, είναι: Οι Γεωμετρικοί Τόποι και οι Μαθηματικές Σταθερές. Οι τελευταίες, όσο και τις απωθούσα, αυτές ως Ερινύες με κ

Η Σταθερότητα ως Πολιτικό Ζητούμενο

Εικόνα
  “Η σκάλα της επιτυχίας πρέπει να στηριχτεί πρώτα σε κάτι σταθερό προτού μπορέσεις να την ανέβεις” (Βολταίρος).           Στο λεξιλόγιό μας υπάρχουν λέξεις-όροι με θετικό σημασιολογικό φορτίο. Η χρήση τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία αλλά και στις κοινωνικές επαφές διαμορφώνουν ένα θετικό κλίμα στο βαθμό που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Στην κατηγορία αυτών των λέξεων –όρων ανήκει και η έννοια Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α.                                     Η θετικότητα αυτής της λέξης ανιχνεύεται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και σε όλες της λειτουργίες της κοινωνίας. Η αξία της σταθερότητας είναι πρόδηλη στο βαθμό που κανείς δεν επικαλείται την αστάθεια ως ζητούμενο. Όσο θετικό φορτίο εμπεριέχουν οι έννοιες σταθερότητα και ευστάθεια , άλλο τόσο αρνητικό στοιχείο εμπεριέχουν τα αντώνυμά   τους, όπως τα : Αστάθεια, αποσταθεροποίηση, ασταθής.                                         Τα επίπεδα τη